Legislație

 

Hotarîri ale Guvernului Republicii Moldova

 1. Hotarîre Nr.191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare si achitare a serviciilor locative, comunale si necomunale pentru fondul locativ,contorizarea apartamentelor si conditiile deconectarii acestora de la /reconectarii la sistemele de încalzire si alimentare cu apa(Monitorul Oficial al R.Moldova nr.29-31/263 din 28.02.2002)

2. Hotarîre Nr. 683 din 18.06.2004 despre aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a retelelor de gaze întreprinderilor de gaze ale Societatii pe Actiuni “Moldovagaz” la deservire tehnica (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.100-103/830 din 20-06.2004)

3. Hotarîre Nr.715 din 16.06.2008 cu privire la masurile de accelerare a procesului degazificare interna a localitatilor (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.107-109/20.06.2008)

4. Hotărîre nr. 1226 din 19.09.2002 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a lucrărilor de proiectare, montare şi recepţie a sistemelor de aprovizionare cu gaze (Monitorul Oficial nr.131-134/1356 din 26.09.2002)

 5. Hotărîre nr. 552 din 12.07.2017 pentru aprobarea Cerinţelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale (Monitorul Oficial nr.253-264/649 din 21.07.2017)

6. H O T Ă R Î R E Cu privire la contorizarea gazelor consumate de populaţie, instituţii publice şi agenţi economici nr. 23 din 16.01.96

7. H O T Ă R Î R E cu privire la optimizarea procedurii de instalare a cazanelor cu gaze în apartamente, case de locuit individuale şi
la obiectele de menire socială nr. 267 din 12.03.2003

8.  H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural nr. 1255 din 19.11.2007

9.   HOTĂRÎRE Nr. 1643 din 19.12.2002 cu privire la aprobarea Programului naţional de gazificare a Republicii Moldova

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

 
  1.Hotarîre Nr.171 din 04.01.2005 cu privire la procedura verificarii reglementare contoarelor de gaze instalate la consumatorii casnici (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.13-16/26 din 21.01.2005)
  2.Hotarîre Nr.192 din 22.09.2005 cu privire la aprobarea Regulilor Pietei de gaze naturale (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.132-134/437 din 07.10.2005)
  3.Hotarîre Nr.385 din 12.08.2010 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale (Monitorul Oficial al R.Moldova Nr.211-212 din 29.10.2010)
  4.Hotarîre Nr.293 din 08.07.2008 cu privire la instalarea echipamentului de masurare a gazelor naturale (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.127-130/270 din 18.07.2008)
  5.Hotărîre ANRE nr.324 din 27.02.2009 cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale reţelelor de distribuţie a gazelor naturale (Monitorul Oficial nr.86-88/362 din 08.05.2009)
  6.H O T Ă R Â R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale nr. 112/2019 din 19.04.2019 (Monitorul Oficial nr.178-184/911 din 31.05.2019)
 

7.Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale nr. 416 din 09.06.2011 (Monitorul Oficial N 192-196/1748 din 11.11.2011)de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale nr. 112/2019 din 19.04.2019 (Monitorul Oficial nr.178-184/911 din 31.05.2019)

8. H O T Ă R Î R E privind tarifele şi preţurile reglementate la gazele naturale nr. 88/2018 din 16.03.2018

9.  H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciile de organizare a accesului potenţialilor consumatori la reţeaua de gaze naturale nr. 294 din 15.07.2008

10.  H O T Ă R Î R E privind stabilirea costurilor de bază pentru întreprinderilesocietăţii pe acţiuni moldo-ruse “Moldovagaz” nr. 397 din 30.12.2010

11. H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al consumurilor tehnologice şi al pierderilor tehnice de gaze naturale
în reţelele de distribuţie nr. 398 din 31.12.2010

12.  H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare şi aplicare a tarifelor şi preţurilor reglementate la gazele naturale
[Titlul completat prin Hot. ANRE nr.57/2017 din 23.02.2017, în vigoare 05.05.2017]

904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți ferestre!

04.

Apelați serviciul 904

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți ferestre!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1304
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale

© 2008 - 2020 SRL "Chisinau-Gaz"