Legislație

 

Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

1. Hotărâre Nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale si necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la /reconectarii la sistemele de încălzire și alimentare cu apă (Monitorul Oficial Nr. 29-31/263 din 28.02.2002)

2. Hotărâre Nr. 683 din 18.06.2004 despre aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a rețelelor de gaze întreprinderilor de gaze ale Societății pe Acțiuni “Moldovagaz” la deservire tehnica (Monitorul Oficial Nr. 100-103/830 din 20-06.2004)

3. Hotărâre Nr. 715 din 16.06.2008 cu privire la măsurile de accelerare a procesului de gazificare internă a localităților (Monitorul Oficial Nr. 107-109/20.06.2008)

4. Hotărâre Nr. 1226 din 19.09.2002 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și executare a lucrărilor de proiectare, montare și recepție a sistemelor de aprovizionare cu gaze (Monitorul Oficial Nr. 131-134/1356 din 26.09.2002)

5. Hotărâre Nr. 552 din 12.07.2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale (Monitorul Oficial Nr. 253-264/649 din 21.07.2017)

6. Hotărâre Nr. 23 din 16.01.1996 cu privire la contorizarea gazelor consumate de populație, instituții publice și agenți economici (Monitorul Oficial Nr. 11-12/69 din 22.02.1996)

7. Hotărâre Nr. 267 din 12.03.2003 cu privire la optimizarea procedurii de instalare a cazanelor cu gaze în apartamente, case de locuit individuale și la obiectele de menire socială (Monitorul Oficial Nr. 46-47/272 din 14.03.2003)

8. Hotărâre Nr. 1255 din 19.11.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural (Monitorul Oficial Nr. 180-183/1299 din 23.11.2007) 

9. Hotărâre Nr. 1643 din 19.12.2002 cu privire la aprobarea Programului național de gazificare a Republicii Moldova (Monitorul Oficial Nr. 190-197 din 31.12.2002)

10. Hotărâre Nr. 1104 din 14.11.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale (Monitorul Oficial Nr. 499-503 art.1313  din 21.12.2018)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

 
 

1. Hotărâre Nr. 171 din 04.01.2005 cu privire la procedura verificării reglementare a contoarelor de gaze instalate la consumatorii casnici (Monitorul Oficial Nr. 13-16/26 din 21.01.2005)

 

2. Hotărâre Nr. 534/2019 din 27.12.2019 privind aprobarea Regulilor pieței gazelor naturale (Monitorul Oficial Nr. 55-61/199 din 21.02.2020)

 

3. Hotărâre Nr. 385 din 12.08.2010 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale (Monitorul Oficial Nr. 211-212 din 29.10.2010)

 

4. Hotărâre Nr. 293 din 08.07.2008 cu privire la instalarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale (Monitorul Oficial Nr. 127-130/270 din 18.07.2008)

 

5. Hotărâre Nr. 420/2019 din 22 noembrie 2019 privind aprobarea Codului rețelelor de gaze naturale (Monitorul Oficial Nr. 14-23/60 din 24.01.2020)

 

6. Hotărâre Nr. 112/2019 din 19.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale (Monitorul Oficial Nr. 178-184/911 din 31.05.2019)

 

7. Hotărâre Nr. 422/2019 din 22 noiembrie 2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și distribuție a gazelor naturale (Monitorul Oficial Nr. 14-23/62 din 24.01.2020)

 

8. Hotărâre Nr. 88/2018 din 16.03.2018 privind tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale (Monitorul Oficial Nr. 94/406 din 17.03.2018)

 

9. Hotărâre Nr. 13 din 15.01.2021 privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către SRL "Chișinău-gaz" (Monitorul Oficial Nr. 22-32/88 din 29.01.2021

 

10. Hotărâre Nr. 397 din 30.12.2010 privind stabilirea costurilor de bază pentru întreprinderile societăţii pe acţiuni moldo-ruse “Moldovagaz” (Monitorul Oficial Nr. 1-4/30 din 07.01.2011)

 

11. Hotărâre Nr. 398 din 31.12.2010 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al consumurilor tehnologice şi al pierderilor tehnice de gaze naturale în rețelele de distribuție (Monitorul Oficial Nr. 16-17/72 din 21.01.2011)

 

12. Hotărâre Nr. 443/220 din 24.11.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale , în vigoare 11.12.2020 (Monitorul Oficial nr.332-342/1312 din 11.12.2020)

 

13. Hotărâre Nr. 271/2018 din 28.09.2018 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale (Monitorul Oficial Nr. 400-409/1585 din 26.10.2018)

   
 904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți geamurile!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1305
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale