Legislație

 

Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

1. Hotărâre Nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale si necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la /reconectarii la sistemele de încălzire și alimentare cu apă (Monitorul Oficial Nr. 29-31/263 din 28.02.2002)

2. Hotărâre Nr. 683 din 18.06.2004 despre aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a rețelelor de gaze întreprinderilor de gaze ale Societății pe Acțiuni “Moldovagaz” la deservire tehnica (Monitorul Oficial Nr. 100-103/830 din 20-06.2004)

3. Hotărâre Nr. 715 din 16.06.2008 cu privire la măsurile de accelerare a procesului de gazificare internă a localităților (Monitorul Oficial Nr. 107-109/20.06.2008)

4. Hotărâre Nr. 1226 din 19.09.2002 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și executare a lucrărilor de proiectare, montare și recepție a sistemelor de aprovizionare cu gaze (Monitorul Oficial Nr. 131-134/1356 din 26.09.2002)

5. Hotărâre Nr. 552 din 12.07.2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale (Monitorul Oficial Nr. 253-264/649 din 21.07.2017)

6. Hotărâre Nr. 23 din 16.01.1996 cu privire la contorizarea gazelor consumate de populație, instituții publice și agenți economici (Monitorul Oficial Nr. 11-12/69 din 22.02.1996)

7. Hotărâre Nr. 267 din 12.03.2003 cu privire la optimizarea procedurii de instalare a cazanelor cu gaze în apartamente, case de locuit individuale și la obiectele de menire socială (Monitorul Oficial Nr. 46-47/272 din 14.03.2003)

8. Hotărâre Nr. 1255 din 19.11.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural (Monitorul Oficial Nr. 180-183/1299 din 23.11.2007) 

9. Hotărâre Nr. 1643 din 19.12.2002 cu privire la aprobarea Programului național de gazificare a Republicii Moldova (Monitorul Oficial Nr. 190-197 din 31.12.2002)

10. Hotărâre Nr. 1104 din 14.11.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale (Monitorul Oficial Nr. 499-503 art.1313  din 21.12.2018)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

 
 

1. Hotărâre Nr. 171 din 04.01.2005 cu privire la procedura verificării reglementare a contoarelor de gaze instalate la consumatorii casnici (Monitorul Oficial Nr. 13-16/26 din 21.01.2005)

 

2. Hotărâre Nr. 534/2019 din 27.12.2019 privind aprobarea Regulilor pieței gazelor naturale (Monitorul Oficial Nr. 55-61/199 din 21.02.2020)

 

3. Hotărâre Nr. 293 din 08.07.2008 cu privire la instalarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale (Monitorul Oficial Nr. 127-130/270 din 18.07.2008)

 

4. Hotărâre Nr. 420/2019 din 22 noembrie 2019 privind aprobarea Codului rețelelor de gaze naturale (Monitorul Oficial Nr. 14-23/60 din 24.01.2020)

 

5. Hotărâre Nr. 112/2019 din 19.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale (Monitorul Oficial Nr. 178-184/911 din 31.05.2019)

 

6. Hotărâre Nr. 422/2019 din 22 noiembrie 2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și distribuție a gazelor naturale (Monitorul Oficial Nr. 14-23/62 din 24.01.2020)

 

7. Hotărârea ANRE Nr.410 din 05.07.2023 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestate de către S.R.L. "Chișinău-gaz"

 

8. Hotărâre Nr. 13 din 15.01.2021 privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către SRL "Chișinău-gaz" (Monitorul Oficial Nr. 22-32/88 din 29.01.2021

 

9. Hotărâre Nr. 397 din 30.12.2010 privind stabilirea costurilor de bază pentru întreprinderile societăţii pe acţiuni moldo-ruse “Moldovagaz” (Monitorul Oficial Nr. 1-4/30 din 07.01.2011)

 

10. Hotărâre Nr. 443/220 din 24.11.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale , în vigoare 11.12.2020 (Monitorul Oficial nr.332-342/1312 din 11.12.2020)

 

11. Hotărâre Nr. 271/2018 din 28.09.2018 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale (Monitorul Oficial Nr. 400-409/1585 din 26.10.2018)

 

12. Hotărârea Nr.HANRE 297/2022 din 03.06.2022 privind aprobarea Regulamentului privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale

 904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți geamurile!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1305
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale