;
 

DESPRE COMPANIE

 

Activitate de bază a SRL “Chișinău-gaz” este distribuția gazelor naturale în teritoriul autorizat conform licenței deținute. În calitate de Operator al Sistemului de Distribuție gaze, SRL “Chișinău-gaz” are obligația să exploateze, să întreţină, să modernizeze şi să dezvolte reţelele de distribuţie a gazelor naturale în condiţii de siguranţă, de fiabilitate şi de eficienţă, cu respectarea prevederilor menite să asigure protecţia mediului.

Cumulativ activității de distribuție, SRL “Chișinău-gaz“ efectuează deservirea tehnică a conductelor de gaze naturale, testări tehnice în domeniul gazelor naturale și repararea echipamentelor și dispozitivelor de verificare.

 

La momentul actual SRL “Chișinău-gaz” are ca activitate de bază exploatarea și întreținerea a 3148.93 km gazoducte, 53  puncte de reglare a presiunii, 3791 stații de reglare a presiunii, 377 stații de protecție catodică, 175 noduri de evidență a gazelor.

Actualmente în mun. Chișinău sunt gazificate 309608 apartamente, 5254 consumatori noncasnici și 308 întreprinderi industriale.

Angajații întreprinderii - sunt cea mai valoroasă resursă, fiindcă anume omul stă la baza procesului de lucru și este factorul decisiv în dezvoltarea ei.

Prin urmare la organizarea unei activități eficiente, personalul trebuie să corespundă unui șir de criterii. Deaceea unul din momentele importante care stabilește nivelul de pregătire a angajaților SRL “Chișinău-gaz”, constituie instruirea planificată și organizată în formarea personalului calificat în domeniul dat, posedînd concomitent cunoștințe în domeniu, capacități, abilități și aptitudini de comunicare.

Gradul și domeniul pregătirii profesionale a salariatului, cunoștințele deținute, necesare pentru îndeplinirea lucrărilor sau exercitării funcțiilor de o anumită complexitate, sunt corespunzătoare categoriilor de calificare.

La moment în cadrul întreprinderii activează 819 salariați, dintre care 324 – specialiști și 495 – muncitori.

 

STRUCTURA

 

904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți ferestre!

04.

Apelați serviciul 904

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți ferestre!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1304
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale

© 2008 - 2020 SRL "Chisinau-Gaz"