Achiziții

Pentru realizarea obligațiilor sale, în cadrul procesului de achiziție cât și asigurarea activității continue, SRL,, Chișinău-Gaz" se conduce de legislația Republicii Moldova, în special de:

 

Planul orientativ a achizițiilor planificate a fi desfășurate în anul 2019.

Regulamentul privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și a serviciilor (docx)

Lista documentelor și cerințele necesare de participare la licitație (pdf)

Anunț privind inițierea prcedurii de achiziții: Achiziționarea lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică (pdf)

Caiet de sarcini pentru executarea lucrărilor de reparație capitală a prizelor de împământare anodică (docx)

Achiziționarea lucrărilor de construcție a stațiilor de protecție catodică Nr. CG-LD-45/19 (pdf)

Caiet de sarcini pentru executarea lucrărilor de construcție a stațiilor de protecție catodică (docx)

ANUNŢ REPETAT: Achiziționarea lucrărilor de gazificare a criteriului locativ com. Ciorescu, mun. Chișinău Nr. CG-LD-38/19 (pdf)

Caiet de sarcini pentru executarea lucrărilor de gazificare cartierului locativ din com. Ciorescu (docx)

ANUNŢ REPETAT: Achiziționarea lucrărilor de gazificare a criteriului locativ com. Bubuieci, mun. Chișinău Nr. CG-LD-31/19 (pdf)

Caiet de sarcini pentru executarea lucrărilor de gazificare cartierului locativ din com. Bubuieci (docx)

Anunț repetat: Achiziționarea lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică Nr. CG-LD-43/19 (pdf) - ANULAT

Caiet de sarcini pentru executarea lucrărilor de reparație capitală a prizelor de împământare anodică Nr. CG-LD-43/19 (docx) - ANULAT

Anunt: Achiziționarea lucrărilor de construcție a PRG din s. Dumbrava, com. Trușeni, mun. Chișinău (pdf)

Caiet de sarcini pentru executarea lucrarilor de constructie a PRG s. Dumbrava, com. Truseni (doc)

Anunt: Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a gazoductului de presiune medie din str. Varșovia 6, mun. Chișinău (pdf)

Caiet de sarcini pentru executarea lucrarilor de reconstructie a gazoductului de presiune medie din str. Varsovia 9, mun. Chisinau (doc)

Anunt repetat: Achiziționarea lucrărilor de construcție a stațiilor de protecție catodică Nr. CG-LD-45/19 (pdf)

Caiet de sarcini pentru executarea lucrărilor de construcție a stațiilor de protecție catodică (docx)

Anunt despre anularea procedurii de achizitie nr. CG-LD-43/19

ANUNŢ REPETAT: Achiziționarea lucrărilor de gazificare a criteriului locativ com. Bubuieci, mun. Chișinău Nr. CG-LD-31/19 (pdf)

Caiet de sarcini pentru executarea lucrărilor de gazificare cartierului locativ din com. Bubuieci (docx)

Anunt despre initierea procedurii de achizitie: Livrarea combustibilului

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Servicii de pază

Anunt despre initierea procedurii de achizitie: Achizitionarea alimentatiei de protectie

Anunt despre initierea procedurii de achizitie: Achizitionarea serviciilor de deservire a sistemelor GPS

Anunt despre initierea procedurii de achizitie: Achiziționarea serviciilor de verificare periodică metrologică

Anunț repetat despre inițierea procedurii de achiziții: Livrarea combustibilului

Anunt repetat despre initierea procedurii de achizitie: Achizitionarea alimentatiei de protectie

Anunt despre initierea procedurii de achizitie: Achiziționarea sigiliilor

Anunt despre initierea procedurii de achizitie: Achiziționarea serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere pentru prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a obiectelor industrial periculoase

 

 

 

 

 

 

 

904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți ferestre!

04.

Apelați serviciul 904

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți ferestre!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1304
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale

© 2008 - 2020 SRL "Chisinau-Gaz"