NECOORDONAREA LUCRĂRILOR DE TERASAMENT - PRINCIPALA CAUZĂ A DETERIORĂRII REȚELELOR DE GAZE.

În legătură cu creșterea numărului de cazuri, în care sunt încălcate prevederile Hotărârii de Guvern al Republicii Moldova,  cu privire la aprobarea Regulamentului privind zonele  de protecție  a rețelelor de gaze naturale nr. 1104 din 14/11/2018, încălcări care duc la deteriorarea gazoductelor subterane și  supraterane. Astfel   SRL ,,Chișinău gazʼʼ avertizează:

PENTRU A EVITA ACIDENTELE LA REȚELELE DE DISTRIBUȚIE GAZE, FIECARE PERSOANĂ JURIDICĂ SAU FIZICĂ   ESTE OBLIGATĂ  SĂ COORDONEZE CU FURNIZORUL  DE SERVICIU DESPRE EFECTUAREA REPARAȚIEI SAU A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE ÎN ZONA DE PROTECȚIE A REȚELELOR DE GAZE NATURALE ȘI SĂ    ANUNȚE CU 7 ZILE LUCRĂTOARE DESPRE ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR.   

          Printre cauzele principale de deteriorare a rețelelor de distribuție a gazelor  se enumără efectuarea lucrărilor neautorizate  de construcție  și de terasament  în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale efectuate de organizații, întreprinderi etc., precum și de persoanele fizice, cu încălcarea regulilor necesare de securitate. De la începutul anului, au fost înregistrate o mulțime de astfel de încălcări.

          În mai puțin de 9 luni a anului 2019, din cauza neglijenței a cerințelor de reglementare stabilite, în mun. Chișinău au avut loc 13 deteriorări a conductelor de gaze naturale, unele fiind destul de complicate. Din acest motiv, au fost deconectați un număr mare de consumatori, până la înlăturarea completă a consecințelor deteriorării.  Costurile restabilirii conductei de gaze avariate și realimentarea cu gaze a consumatorilor au fost suportate de persoanele vinovate în producerea accidentelor. Suma daunelor, în așa fel de cazuri, depinde de numărul de case și întreprinderi din zona de avarie deconectate, de lungimea  secțiunii deteriorate a gazoductei, de complexitatea lucrărilor efectuate de serviciul intervenție gaze, alte subdiviziuni ale întreprinderii, implicate în procesul de lichidare a avriilor, precum și de volumul pierderilor de gaze.

          Totuși, daunele materiale și deconectarea/realimentarea consumatorilor de la gazele naturale nu este unica problema, care implică o atitudine neserioasă față de gazele naturale. Din păcate, nerespectarea hotărârii prezentului regulament privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale, poate duce la consecințe mult mai grave - impurificarea cu gaze a spațiilor și ca urmare producerea de explozii ale amestecului gaz-aer, producerea traumatismelor și pierderi de vieți omenești.

SRL ,,Chișinău gazʼʼ amintește consumatorilor săi:  că fără acordul furnizorului este INTERZIS să se construiască orice obiecte și să efectueze orice lucrare în limita zonei de protecție a conductelor de gaze; demolarea  și  reconstruirea unor edificii cu rețele de distribuție a gazelor instalate pe ele; deplasarea sau distrugerea  marcajelor  de identificare a rețelelor de gaze!

904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți ferestre!

04.

Apelați serviciul 904

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți ferestre!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1304
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale

© 2008 - 2020 SRL "Chisinau-Gaz"