Anunț privind sistarea gazelor naturale

Prin prezenta, SRL «Chișinău-gaz» în calitate de Operator al sistemului de distribuție Vă informează că, în conformitate cu prevederile pct.92 al Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 112/2019 din 19.04.2019, și Planului de lucru aprobat a lucrărilor de reamplasare a conductei de gaze naturale de presiune medie cu Dn 89mm pe adresa mun. Chișinău, str. Liviu Deleanu, 3 va fi efectuată sistarea livrării gazelor naturale către consumatori casnici la data de  data de 23.03.2021, ora 900 până  la ora 1700, pe următoarele adrese:

- str. Liviu Deleanu, 7/5;

- str. Liviu Deleanu, 24;

- str. Liviu Deleanu, 34/1;

- str. A. Păduraru, 7.

904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți geamurile!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1305
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale