Serviciul nou!

Stimați locatari ai municipiului Chișinău, ținem să vă informăm că, în conformitate cu prevederile Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 552 din 12 iulie 2017, Consumatorii care exploatează aparatele consumatoare de combustibili gazoși urmează să efectueze deservirea tehnică a acestora, prin intermediul operatorului sistemului de distribuție și/sau întreprinderii specializate, în baza de Contract.

În acest sens vă informăm că din data de 25 octombrie 2022, SRL ”Chișinău-Gaz” a lansat un Serviciu nou, de deservire tehnică a cazanelor pe gaz/centralelor termice și reparația acestora, destinat tuturor persoanelor fizice și juridice, potențiali consumatori și/sau consumatori existenți de gaze naturale din or. Chișinău și din suburbiile acestuia.

Pentru a beneficia de acest serviciu urmează să vă adresați la Ghișeul Nr.11, la sediul central al companiei, situat în mun. Chișinău, str. Albișoara nr. 38.

Semnarea unui astfel de Contract, garantează Beneficiarului că, o dată pe an, la data stabilită de comun acord, Prestatorul se va prezenta la locul de consum unde este montat utilajul/aparatul de utilizare și va efectua toate lucrările ce fac obiectul contractului.

În acest sens, Prestatorul recomandă efectuarea reviziilor, respectiv a verificărilor tehnice periodice în perioada de până la începerea sezonului de încălzire și/sau la sfârșitul sezonului de încălzire.

Fiecare revizie tehnică va consta, în mod obligatoriu, în efectuarea operațiunilor controlului etanșeității tuturor îmbinărilor echipamentelor, conductelor şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, inspectarea şi controlul stării de funcționare a armăturii de închidere, controlul funcționării mecanismelor de siguranță şi de închidere şi dispozitivelor automate de reglare şi securitate,

în special:

La microcentrale murale pe gaz:

 • Curățirea termocuplului;
 • Curățirea schimbătorului de căldură primar;
 • Verificarea etanșeității centralei;
 • Curățirea duzei la flacăra de veghe;
 • Curățirea și reglarea electrodului de aprindere;
 • Verificarea presiunii de combustibil;
 • Verificarea pompei de circulație;
 • Verificarea vanei cu trei căi;
 • Verificarea electrodului de ionizare;
 • Verificarea presostatelor;
 • Verificarea bunei funcționări a electrovanelor;
 • Verificarea instalației electrice;
 • Verificarea tirajului coșului de fum;
 • Verificarea bunei circulații a agentului termic din centrală;
 • Evaluarea capacității de funcționare normală a fiecărui subansamblu;
 • Curățirea schimbătorului de căldură secundar;
 • Verificarea filtrului stabilizator de gaz.

La grupuri termice cu funcționare pe gaz:

 • curățirea cazanului (drumuri de fum, focar);
 • verificarea etanșeității cazanului;
 • verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentului;
 • verificarea pompelor de circulație;
 • verificarea tensiunii de alimentare;
 • verificarea funcționării boilerelor instalate la microcentrale, înlocuindu-se, contra cost, anodul de magneziu, dacă este cazul;
 • verificarea tirajului coșului de fum;
 • verificarea bunei funcționări a electrovanelor;
 • verificarea filtrului stabilizator de gaz.

La arzătoare pe gaz:

 • verificarea tensiunii de alimentare;
 • verificarea filtrului stabilizator de gaz;
 • verificarea reglajelor la arzător cu ajutorul gazoanalizatorului la echipamente de peste 50.000 kcal/h;
 • verificarea şi reglarea electrozilor de aprindere şi ionizare;
 • verificarea electrovanelor şi a dispozitivelor de siguranță;
 • verificarea presostatelor de aer de gaz;
 • verificarea funcționării blocului de comandă şi simularea avariilor.

La cazane din fontă şi oțel:

 • curățirea cazanului (drumuri de fum, focar);
 • verificarea etanșeității cazanului;
 • verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentului;
 • verificarea pompelor de circulație;
 • verificarea tensiunii de alimentare;
 • verificarea funcționării boilerelor instalate la microcentrale, înlocuindu-se, contra cost, anodul de magneziu, după caz;
 • verificarea tirajului coșului de fum.

AVANTAJELE SERVICIULUI:

 • efectuarea controlului etanșeității tuturor îmbinărilor echipamentelor,
 • controlul etanșeității conductelor şi aparatelor consumatoare de combustibili gazoși,
 • inspectarea şi controlul stării de funcționare a armăturii de închidere,
 • controlul funcționării mecanismelor de siguranță şi de închidere şi dispozitivelor automate de reglare şi securitate.

 SECURITATEA VOASTRĂ ESTE PRIORITATEA NOASTRĂ!!!

904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți geamurile!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1305
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale