Achiziții

Pentru realizarea obligațiilor sale, în cadrul procesului de achiziție cât și asigurarea activității continue,

SRL ”Chișinău-Gaz” se conduce de legislația Republicii Moldova, în special de:

 

Legea Nr. 108 cu privire la gazele naturale

LEGEA Nr. 74 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale

Regulamentul intern cu privire la procedurile de achiziții

Modele de acte concurs deschis

Planul orientativ a achizițiilor planificate a fi desfasurate 2022

Raport de monitorizare a contractelor 2022

Planul de achiziție pentru 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziție de combustibili 2023

Dare de seamă privind atribuire contractului: Achiziție de combustibili 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziționarea sigiliilor și a cablului de sigilare 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea regulatoarelor de presiune 2023

Dare de seamă, anularea procedurii de achiziție: Achiziționarea regulatoarelor de presiune 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea materialelor de izolare 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziționarea materialelor de izolare 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea nodurilor de fixare 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziționarea nodurilor de fixare 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea vopselei și a lacurilor 2023

Dare de seamă, anularea procedurii de achizie: Achiziționarea vopselei și a lacurilor 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea țevii de oțel 2023

Dare de seamă de atribuire a contractului: Achiziționarea țevei de oțel 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel 2023

Dare de seamă, anularea procedurii de achiziție: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea cutiilor de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziționarea cutiilor de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea dulapurilor de gaze 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziționarea dulapurilor de gaze 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțămintei speciale 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și a încălțămintei speciale 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea serviciilor de pază fizică 2023

Dare de seama privind anularea procedurii de achizitie: Achizitionarea serviciilor de paza fizica 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția serviciilor de curățenie 2023

Dare de seamă, anularea procedurii de achiziție: Achiziția serviciilor de curățenie 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie str. Socoleni 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie str. Socoleni 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) com. Stăuceni în direcția s. Pașcani, mun. Chișinău 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) com. Stăuceni în direcția s. Pașcani, mun. Chișinău 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea acetilenei (inclusiv arenda buteliilor) 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea kiturilor de reparatie a regulatoarelor 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea accesoriilor de sudat 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea bateriilor 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea alimentației de protecție 2023

Anunț privind inițirea procedurii de achiziție: Achiziția serviciilor de deservire și reparație a mijloacelor de transport 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea de cîlț 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea pieselor auto 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea detectoarelor de gaze și a clapetelor 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea furtunuri de gaz 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea rechizitelor de birou 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achizie: Achiziționarea produselor Loctiti 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea țevilor din polietilenă și a fitingurilor din polietilină 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie (inelare) de la str. Dimo spre str. Ion Creangă or. Durlești 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de construcție a subansamblurilor evidență gaze 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de gazificarea caselor de locuit din com. Cruzești, mun. Chișinău 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea suporturilor pentru țeavă 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achizitionarea colierelor 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor pentru căutarea scurgerilor de gaz 2023

Dare de seamă privind procedura de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor pentru căutarea scurgerilor de gaz 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor
de măsurare legală 2023

Dare de seamă privind procedura de achiziție: Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legală 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea computerelor și tehnicii de birou 2023

Dare de seama privind atribuirea contractului: Achiziționarea computerelor și tehnicii de birou 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția convertizoarelor 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziția convertizoarelor 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor de Reglare Gaze mun. Chișinău 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția de excavator și miniexcavator 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziția de excavator și miniexcavator 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția serviciilor de asigurare a autovehiculelor RCA 2023 

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția serviciilor de proiectare ”Gazoduct de presiune medie -  inelarea rețelelor din str. Sihastrului și str. Prepeliței, mun. Chișinău” 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția serviciilor de proiectare ”Puncte reglare gaze” 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția serviciilor de proiectare ”Stația Reglare Gaze din str. Vadul lui Vodă or. Chișinău și com. Budești ” 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de montare a sistemului de telemetrie la stații de protecție catodică 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de reconstrucție a gazoductului suprateran de presiune înaltă spre s. Dobruja (înlocuirea suporturilor) 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția de aparate de aer condiționat 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea autoturn 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziționarea autoturn 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea contoarelor de uz casnic 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziționarea contoarelor de uz casnic 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea mijloacelor de transport 2023

Dare de seamă privind atribuirea contractului: Achiziționarea mijloacelor de transport 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea compresoarelor și sudură 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de reparație capitală a fântânilor tehnologice în raza mun. Chișinău 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de schimbare a dispozitivului de închidere D500 din str. Doina colt cu str. Solidarității, mun. Chișinău 2023

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziția de dispozitive pentru telemetrie SRG 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea regulatoarelor de presiune (repetat) 2023 

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel (repetat) 2023

Anunț depsre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția serviciilor de curățenie (repetat) 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția serviciilor de finanțare în leasing 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția serviciilor de pază fizică (repetat) 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția manometrelor 2023

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția cutiilor din plastic pentru contoare 2023

Anunt despre initierea procedurii de achizitie: Achiziția serviciilor de deservire a programului MMR

Anunt despre initierea procedurii de achizitie: Achiziția acetilenei (inclusiv arenda buteliilor)

Anunt despre initierea procedurii de achizitie: Achizitia alimentatiei de protectie 

Anunt privind initierea procedurii de achizitie: Achizitia rechizitelor de birou

Anunt privind initierea procedurii de achizitie: Achizitia de cilt

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea țevei de oțel

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea materialelor de izolare

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea dulapurilor de gaze

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea vopselei și a lacurilor

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțamintei speciale

Anunț privind inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea nodurilor de fixare

Anunt privind initierea procedurii de achizitie: Achiziția serviciilor de deservire și reparare a mijloacelor de transport

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea cutiilor de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic

Anunț depsre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea contoarelor de uz casnic

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea pieselor auto

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de gazificare a cartierului locativ s. Budești (sector A), mun. Chișinău

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chișinău

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția convertizatoarelor

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție:Achiziția materialelor de construcție

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția instrumentelor

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea contoarelor industriale și a corectoarelor

Anunt despre initierea procedurii de achizitie: Achizitia serviciilor de asigurare a autovehiculelor

Anunt despre initierea procedurii de achizitie: Achizitioanrea computerelor si a tehnicii de birou

Anunt despre initierea procedurii de achiztie: Achiziționarea serviciilor de curățenie

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția regulatoarelor de presiune

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor pentru căutarea scurgerilor de gaz

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea serviciilor de pază fizică

Anunț despre inițiere procedurii de achiziție: Achiziționarea kiturilor de reparații pentru regulatoare de presiune

Anunț despre inițierea repetata a procedurii de achiziție: Achiziționarea cutiilor de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de schimbare a dispozitivelor de obturare pe gazoducte de presiune medie Ø300-500 mm

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de gazificare a cartierului locativ s. Tohatin, mun. Chișinău

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de reparație a fântânilor tehnologice cu schimbarea robinetelor

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Modernizareasistemelor de telemetrie SRG

Anunț despre inițierea repetată a procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chișinău

Anunț despre inițierea repetată a procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică

Anunț depsre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea mijloacelor de transport

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea mijloacelor de protecție - accesorii speciale de lucru

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționare de compresoare și echipamente de sudare

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea serviciilor de leasing financiar

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea de vopsea și a lacurilor

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea lucrărilor de proiectare a SPC

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziție lucrărilor de montare a punctelor de reglare gaze în raza mun. Chișinău

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de reparație a gazoductului de la SRG-35

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de montare a sistemului de telemetrie a spc

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția lucrărilor de reparație a gazoductului str. Vadul lui Vodă

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția de excavator

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția de autoturn

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziționarea de licențe și suport tehnic a licențelor Oracle Database și licențe Oracle Weblogic

Anunț depsre inițierea procedurii de achiziție: Achiziție licențelor antivirus

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția de convertizoare

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția de radiomodule 

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția serviciilor de proiectare

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția bateriilor cu conector

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția serviciilor de transport pasageri

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția computerilor și tehnicii de birou

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Servicii de dezvoltare a „Bazei de date” Carta electronică a întreprinderii – ARCGIS și Arhiva electronică a întreprinderii pe sectoare, ale mun. Chișinău ARHIV

Anunț depsre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția serviciilor transport pasageri

Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția gazelor naturale operaționale pentru acoperirea consumului tehnologic, necesităților proprii şi pierderilor de gaze naturale din reţelele de distribuție ale SRL „Chișinău–gaz”

 Anunț despre inițierea procedurii de achiziție: Achiziția serviciilor de deservire tehnică/reparații cazane pe gaz,centrale termice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

904
Dacă simți miros de gaze

01.

Nu folosiți aparate electrice, de iluminat, sonerie!

02.

Închideți robinetele a arzătoarelor de gaze

03.

Deschideți geamurile!

04.

Apelați serviciul 904

Call Centru

1305
Întrebări legate de distribuția gazelor naturale