VERIFICARE METROLOGICĂ PERIODICĂ A CONTORULUI

  1. Cererea poate fi completată (cu indicarea obligatorie a numărului de telefon și e-mail a persoanei responsabile) și transmisă OSD în următoarele moduri:
  • descărcată de pe site, completată manual, semnată și aplicată ștampila (după caz), scanată și transmisă pe debg.ccm@chisinaugaz.md;
  • depusă în serviciul Secretariat al OSD din str.Albișoara 38 sau în oficiile Sectoarelor de exploatare gaze (SEG): Buiucani - str.Toma Ciorbă 11; Centru - str.Toma Ciorbă 11; Rîșcani – str.Alexandru cel Bun 93; Botanica- str.Titulescu 6; Ciocana- str.Vadul lui Vodă 68.

 

Dat fiind faptul că SRL „Chișinău-gaz” prestează serviciile aferente verificării metrologice a echipamentelor de măsurare gaze (EMG), inclusiv transmiterea în posesie a unui EMG pe perioada verificării metrologice a EMG al consumatorului, urmează următoarele proceduri:

2.După recepționarea cererii, SEG va întreprinde următoarele măsuri:

     a.Generează facturile de plată pentru:

               Demontarea, locațiunea și transportul EMG;

                Verificarea EMG;

                Montarea EMG (conform prețurilor aprobate prin Ordinele în vigoare).

b.Completează și semnează (în baza procurii) contractul de locațiune EMG și contractul de prestare servicii.

c.În poșta electronică, indicată de DVS în cerere, vă transmite contractul de locațiune EMG, contractul de prestare servicii- scanate și facturile de plată 1, 2, 3 (vezi pct.2 a) și b).

d.În cazul deficienței cu poșta electronică – recepționați contractul de locațiune EMG, contractul de prestare servicii semnate și facturile de plată 1, 2, 3 (vezi pct.2 a) și b) în oficiile SEG.

e.După achitarea serviciilor (SEG va primi confirmarea plății de la DVS; o vizualizează în 1C-8.2 sau în baza informației din direcția economico-financiară), SEG programează data/ora executării lucrărilor, despre ce vă informează.

f.În procesul executării lucrărilor de demontare EMG, instalare EMG-locațiune, transport la verificare, transport de la verificare, demontare EMG-locațiune și instalare EMG a consumatorului- SEG perfectează și semnează cu DVS actele de îndeplinire a lucrărilor.

 

CERERE

904
Если почувствовали запах газа

01.

Не пользуйтесь электроприборами, не включайте свет!

02.

Перекройте газопроводный кран, конфорки

03.

Проветрите помещение!

04.

Вызовите аварийную службу 904

Call-Центр

1305
Вопросы, связанные с распределением природного газа